Γιατί οι πόρνες και οι πολιτικοί είναι από τα αρχαιότερα επαγγέλματα;

Ένα από τα αρχαιότερα επαγγέλματα σύμφωνα με ιστορικές πηγές είναι…