Τα αρώματα έχουν ημερομηνία λήξης;

Τα αρώματα έχουν ημερομηνία λήξης; Τα αρώματα έχουν ιδιαίτερη επίδραση…